Ineltek GmbH Austria

EPI Electronic Products GmbH Austria

Kvartselektronik Oy Finland

Kvartselektronik Oy Finland

ISC-Distrel SA France

ISC-Distrel SA France

Ineltek GmbH Germany

Ineltek GmbH Germany

Ineltek Nord GmbH Germany

Ineltek Nord GmbH Germany

Ineltek GmbH Ost Germany

Ineltek GmbH Ost Germany

Ineltek Mitte GmbH Germany

Ineltek Mitte GmbH Germany

Ineltek GmbH Süd Germany

Ineltek GmbH Süd Germany

Ineltek Limited Great Britain

Ineltek Limited Great Britain